Veturinn 2019-2020

16. sept. Dagur íslenskrar náttúru.

Mætt: Zlata, Júlíus og Páll ásamt Jónu

Fundarefni:
Umsókn um grænfánann. Þemu fyrir næstu tvö ár valin, eftir miklar vangaveltur og samningaviðræður "Hnattrænt jafnrétti" og "Lýðheilsa". Nemendur sammála því að halda áfram með þemað Hnattrænt jafnrétti en fleira en eitt kom til greina varðandi seinna þemað en þó voru allir sammála því að taka aðeins fyrir tvö þemu eins og s.l. tvö ár.  Greinargerðin lesin yfir og farið yfir verkefnastöðu og markmiðssetningu.

Rætt um verkefni innan þemanna. Margt skemmtilegt bar þar á góma og ótrulega líflegar umræður.
Hnattrænt jafnrétti:
Ákveðið að halda áfram að styðja við krakka í öðrum löndum með því að hafa fjáröflun og láta peningana renna til góðs málefnis.
Áhugi fyrir því að eignast félaga í öðrum löndum og vera í sambandi við þau t.d. í gegnum skype eða með bréfaskriftum á netinu.
Kynna okkur menningu fólks hérna á Borgarfirði sem á uppruna sinn að rekja til annarra landa.
Lýðheilsa:
Efla útinám ( setja fast niður í stundatöflu kennslustundir sem kenndar eru útivið )
Efla tómstundaiðkun nemenda með því að þeir velji sér tómstundir/íþróttir sem þeir stunda með jafningjum á Héraði. ( Skólinn gekkst fyrir því að Borgarfjarðarhreppur myndi styrkja nemendur til íþrótta og tómstundaiðkun utan sveitarfélagsins þar sem fámennið setur okkur ákveðnar skorður. ) Nemendur eiga nú rétt á styrk 100.000 kr pr önn til að standa straum af kostnaði sem hlýst af því að stunda íþróttir eða tómstundir í öðru sveitarfélagi. 
Halda áfram með skemmtilegar gönguferðir, eins og áður hefur komið fram. 
Tala um andlega líðan og heilsu og finna leiðir til að gera hana sem besta. 

Rætt lítillega um dag íslenskrar náttúru og nemendur sammála því að vinna saman að verkefni tengdu þessu viðfangsefni þ.e. íslenskri náttúru og þá jafnvel taka fyrir þjóðarblómið okkar. Ákveðið að ræða þetta frekar í valtíma á fimmudaginn.

Fleira ekki gert og fundi slitið

 

26. ágúst 2019

Mætt á fyrsta fund þessa vetrar: Zlata, Júlíus og Páll og Jóna starfsmaður nefndarinnar.

Fundarefni:
Skipa í umhverfisnefnd: Þar sem aðeins eru þrír nemendur í skólanum var ákveðið að allir séu í umhverfisnefnd bæði nemendur í grunnskóla en eins eini nemandinn í leikskólanum hún Kamila. Júlíus Geir kosinn formaður nefndarinnar.

Ákveða verkefni vetrarins:
Ákveðið að sækja um grænfánann í fimmta sinn.  Jónu falið að gera það. Nemendum finnst þetta skemmtileg vinna þó stundum sé þetta erfitt og fáir nemendur til að taka þátt í verkefnunum og skipta með sér vinnunni.  Ákveðið að á næsta fundi verði farið yfir greinagerðina með umsókninni og valin þemu fyrir næsta tímabil og þá líka einhver verkefni þeim tengd.  

Gönguferðir:  Ákveðið að halda áfram með gönguferðirnar eins og áður og tengja þær inn í einhver skemmtileg verkefni. Fyrir valinu urðu; berjaferð í Stapavík, gönguferð á Hrafnatind, gönguferð upp í Brúnavíkurskarð ( jafnvel alla leið niður í Brúnavík ), gönguferð með Fellaskóla til Breiðuvíkur og gönguferð upp að Fardagafossi.
Styrkja börn í útlöndum, ( hnattrænt jafnrétti ) Ákveðið að hafa aftur fjáröflun og safna peningum til að styrkja barn/börn/þorp. Nánari ákvörðun um þetta tekin síðar.
Áframhaldandi samstarf við umhverfisnefnd Borgarfjarðarhrepps varðandi lífrænan úrgang. 

Fleira ekki gert og fundi slitið.