5. - 7. bekkur

Umsjónarkennari er Jóna Björg Sveinsdóttir

Veturinn 2018- 2019 er einn nemandi í 6. bekk.
( Engir nemendur eru í 5. og 7. bekk )

 

Lykilhæfni er höfð að leiðarljósi í öllum námsgreinum. Sjá nánar um lykilhæfni á bls. 81. í Aðalnámskrá grunnskóla:

http://vefir.nams.is/namsmat/pdf/grunnskoli_greinanamskrar_netutgafa_2013.pdf

6 grunnþættir menntunar eru einnig hafðir að leiðarljósi í öllum námsgreinum, þ.e. læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun.
Sjá nánar um grunnþætti menntunar á bls. 36:http://vefir.nams.is/namsmat/pdf/grunnskoli_greinanamskrar_netutgafa_2013.pdf

Námsmat: Símat, frammistöðumat, umsagnir, vinnubækur og verkefni. Létt könnun um jól og vor.

Kennsluaðferðir: Bein kennsla, vinnubókakennsla, einstaklingsverkefni, hópverkefni, paravinna, útikennsla, námsleikir, rökþrautir, upplýsingatækni, margmiðlun, þrautalausnir, kannanir, hlustunarefni, leikræn tjáning, framsögn, samræðuaðferðir, söngur og spjaldtölvur.

 

Bekkjarnámskrá 5. - 7. bekkjar