Fundargerðir 2009

 

Hreppsnefnd Borgarfjarðarhrepps kom saman til 20. fundar á árinu 2009 mánudaginn 7. des. kl.17 í Hreppsstofu. 

Mættir hreppsnefndarmennirnir Bjarni, Jakob, Kristjana og Ólafur, ásamt sveitarstjóra. Jón Sigmar boðaði forföll

og ekki náðist í varamann.

 

1.      FundargerðSkipulags-ogbygginganefndar18.11.2009

      Erindi frá Blábjörgum ehf. þar sem óskað er eftir byggingaleyfi vegna breytinga á frystihúsinu í sex smáíbúðir,

vinnustofu, geymslur og sýningaraðstöðu.  Skipulags- og bygginganefnd hefur samþykkt útgáfu byggingaleyfis og

staðfestir hreppsnefndin það hér með.

2.      Læknabústaður á Egilsstöðum

      Borist hefur erindi frá forstjóra HSA þar sem ,,er leitað eftir samþykki sveitarfélaganna Fljótsdalshéraðs,

Fljótsdalshrepps og Borgarfjarðarhrepps, sem eiga samtals 15% eignarinnar.” 

Hreppsnefnd Borgarfjarðarhrepps hefur ekkert við fyrirhugaða sölu að athuga enda verði farið að reglum hins

opinbera þar um.

3.      Fasteignagjöld 2010

   Lóðagjöld: 2% af fasteignamati lóðar. Sorphreinsunargjöld: kr. 10.000 á íbúð en  þar sem lítið sorp er kr. 5.500.

50 pokar innifaldir í sorphreinsunargjaldi.  Aukapokar til sölu í áhaldahúsi í heilum búntum.  Sorpförgunargjöld skv.

óbreyttri gjaldskrá: Bændur, útgerðarmenn og fl. kr. 4.000, FKS kr. 50.000. Sveitarotþróargjöld skv. óbreyttri gjaldskrá:

kr. 3.000 á rotþró.  Vatnsgjöld: á húsnæði 0.3% af fasteignamati að hámarki kr. 12.000 lágmarki kr. 5.000. FKS kr. 30.000. 

Holræsagjald: 0,13% af fasteignamati.  Fasteignaskattur: á íbúðarhúsnæði og bújarðir 0,36%, á atvinnuhúsnæði 1%, á

sjúkrastofnanir, skóla o. fl. 1.32%. Gjalddagar fasteignagjalda verða 4 á árinu. Gjöldin eru óbreitt frá fyrra ári.

4.      Útsvarsprósenta 2010

      Útsvarsprósenta gjaldenda í Borgarfjarðarhreppi verður 13,28%  sem er hámarskálagning.  Einungis þau sveitfélög

sem nýta hámarksálagningu til útsvars geta vænst þess að fá greitt aukaframlag úr jöfnunarsjóði sveitafélaga.

5.      Fjárhagsáætlun 2010

      Unnið að gerð fjárhagsáætlunar og skipulögð vinna við hana.  Fyrri umræða áætluð 21. desember.

6.      Fundargerðir

            Brunavarnir á Austurlandi 23.11.2009

            21. fundur stjórnar samþykkti fjárhagsáætlun að upphæð 40.5 millj. hlutur Borgarfjarðarhrepps er kr. 825.779. 

Hreppsnefndin samþykkti framlagða fjárhagsáætlun Brunavarna á Austurlandi einróma.

            HAUST 11.11.2009

      Fundargerð aðalfundar lögð fram til kynningar.

7.      Styrkbeiðnir

      Samþykkt að styrkja útgáfu tímaritsins Glettings um 10 þúsund krónur.

8.      Skýrsla sveitarstjóra

      Bú Álfasteins ehf. er til skiptameðferðar, samkvæmt upplýsingum frá skiptastjóra er þess vænst að meðferð

ljúki innan tíðar.

Rædd skipan nefndar um flutning á málefnum fatlaðra til sveitarfélaga.

 

Fundi slitið kl. 19.05                                                           Kristjana Björnsdóttir

                                                                                                      ritaði

 


 

Hreppsnefnd Borgarfjarðarhrepps kom saman til 19. fundar á árinu 2009 mánudaginn 16. nóvember

kl.17.00 í Hreppsstofu. 

Mættir hreppsnefndarmennirnir Bjarni, Jakob, Jón Sigmar, Kristjana og Ólafur, ásamt sveitarstjóra.

Gestir voru á fundinum undir 1. og 2. lið.

 

1.      Heimsókn menningarfulltrúa Signýjar Ormarsdóttur

Oddviti bauð Signýju velkomna til fundarins, hún fór síðan yfir fjárhagshorfur hjá Menningaráði Austurlands

og þá fjármuni sem menningarsamningurinn hefur til ráðstöfunar, einnig kynnti Signý ,,Menningarstefnu í þágu samfélagsins.”

Hlutverk og ábyrgð (vörður) sveitarfélaga á Austurlandi, Menningarráðs, Menningarmiðstöðva auk sagna og setra í nýrri

stefnu um menningarmál á Austurlandi.

2.      Verkefna vinna, Hafþór Snjólfur Helgason

      Hafþór gaf hreppsnefnd skýrslu um þau verkefni sem hann hefur verið og er að vinna fyrir Borgarfjarðarhrepp. 

Hreppsnefndin telur að starf Hafþórs hafi nú þegar skilað víðtækum árangri fyrir ferðaþjónustuna og samfélagið í heild. 

Í ljósi þess ákvað hreppsnefndin að fela sveitarstjóra að framlengja ráðningasamning Hafþórs Snjólfs.

3.      Fundargerð og fjárhagsáætlun Minjasafns Austurlands

Fundargerðin lögð fram til kynningar, samkvæmt fjárhagsáætlun Minjasafnsins er hlutur Borgarfjarðarhrepps í

 rekstrarkostnaði u.þ.b. kr. 635 þús. sem hreppsnefndin samþykkir einróma.

4.      Tilnefning fulltrúa í starfshóp SSA um verkefnið ,,Austurland eitt sveitarfélag”

Sveitarstjóri verður fulltrúi Borgarfjarðarhrepps.

5.      Fundargerð stjórnar Dvalaheimilis aldraðra

Fundargerðin lögð fram til kynningar.

6.      Brunavarnir á Austurlandi fundargerð

Fundargerðin lögð fram til kynningar.

7.      Skýrsla sveitarstjóra

Í ljós hefur komið að verulegs viðhalds er þörf á Þórshamri, gluggar eru illa farnir,

einangra þarf sökkul og gera ýmislegt fleira, ákvörðun um úrbætur verður tekin þegar kostnaðaráætlun liggur fyrir. 

Rætt um hugsanlegt framhald á tónlistarkennslu.

 

Fundi slitið kl:19.55                                                            Kristjana Björnsdóttir

                                                                                                      ritaði

 


 

Hreppsnefnd Borgarfjarðarhrepps kom saman til 18. fundar á árinu 2009 mánudaginn 2. nóvember kl.17.00 í Hreppsstofu. 

Mættir hreppsnefndarmennirnir Bjarni, Jakob, Jón Sigmar, Kristjana og Ólafur, ásamt sveitastjóra.

                               

 1. Fundargerð Skipulags og bygginganefndar 28.10.09

Þorsteinn Kristjánsson sækir um leyfi vegna viðhalds á íbúðarhúsinu á Jökulsá.

Fundargerðin borin upp og samþykkt einróma.

 1. Ósk um viðræður um nýjan samstarfssamning Markaðsstofu Austurlands

Sveitastjóra falið að ræða við forsvarsmenn Markaðsstofunnar um aðkomu

Borgarfjarðarhrepps að nýjum samstarfssamningi.

 1. Fjárhagsáætlun Héraðsskjalsafns Austfirðinga 2010

Hlutur Borgarfjarðarhrepps í rekstri safnsins er krónur 365 þús. Fjárhagsáætlunin samþykkt samhljóða.

 1. Styrkumsóknir Snorraverkefni og Eldvarnarátak 2009

Ákveðið að styrkja Eldvarnarátakið um 1.000 krónur á hvert barn á grunnskólaaldri og Snorraverkefnið um

krónur 50 þúsund og taka á móti einum þátttakanda í starfsþjálfun.

 1. Fjárhagsáætlun 2010

Rætt um gerð fjárhagsáætlunar, stefnt að því að hefja vinnu við áætlanagerðina eftir miðjan nóvember.

 1. Skýrsla sveitarstjóra.

Fram kom m.a. að kostnaður við hvern unnin ref er krónur 15.999 og 13.256 á minkinn. Talsvert færri refir voru unnir

á árinu 2009 en 2008 eða 41 á móti 63 en fleiri minkar voru drepnir eða 31 á móti 28. Sveitarstjóri sagði frá fundi með

þingmönnum þar sem meðal annars var rætt um læknisþjónustu en læknir er ekki með móttöku á Borgarfirði nú um stundir.

Einnig var rætt um vegabætur og vetrarþjónustu Vegagerðarinnar sem verður væntanlega með óbreyttu sniði.     

Nú er ljóst að Borgarfjarðarhreppur fær ekki úthlutað aukaframlagi úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga en á árinu 2008 var framlagið

3.098.000.  Þannig virðist þeim sveitarfélögum refsað sem sníða sér stakk eftir vexti. 

Lokið hefur verið við að skipta um þak á Ásbrún og væntanlega verður þrýstingsaukning á vatnsveitukerfinu í næstu viku þegar

dæla verður tengd við kerfið.

Fjallskilastjóri greindi frá stöðu fjallskila sem er góð, nema helst á afmörkuðu svæði í Loðmundarfirði.

 

Fundi slitið kl: 19                                                    Kristjana Björnsdóttir

                                                                                          ritaði

 


 

Hreppsnefnd Borgarfjarðarhrepps kom saman til 17. fundar á árinu 2009 mánudaginn 19. október kl.17.00 í Hreppsstofu. 

Mættir hreppsnefndarmennirnir Jakob, Jón Sigmar, Ólafur og varamaðurinn Bjarni Sveinsson ásamt  sveitarstjóra. Kristjana Björnsdóttir

boðaði forföll vegna veikinda.

           

 

1.Ósk um lausn frá störfum í hreppsnefnd.

Steinn Eiríksson hefur óskað eftir lausn frá störfum í hreppsnefnd. Varamaðurinn Bjarni Sveinsson tekur sæti hans.

 

2.Erindi frá Sigurlaugi Elíassyni.

Hreppsnefnd hefur farið yfir erindi Sigurlaugs Elíassonar.

Fundargerð Skipulags og bygginganefndar frá 15.09.2009 var samþykkt á fundi hreppsnefndar þann 21.09.2009 

og sér hreppsnefnd ekki ástæðu til að aðhafast frekar.

 

3.Byggðakvóti 2009/2010.

Sveitarstjóra falið að sækja um byggðakvóta vegna fiskveiðiársins 2009/2010

 

4.Fulltrúi á aðalfund Skólaskrifstofu Austurlands 22. okt. 2009.

Susanne Neumann verður fulltrúi og Helgi Hlynur Ásgrímsson til vara.

 

5.Beiðni um umsögn, varðar endurskoðun jarða- og ábúðarlaga.

Vísað til meðferðar í Landbúnaðarnefnd.

 

6.Skýrsla sveitarstjóra.

Farið yfir áhersluatriði vegna fundar með þingmönnum NA kjördæmis. Ágóðahlutur Brunabótafélagsins hefur verið

greiddur út kr. 531.000. Sagt frá þingi SSA og Fjármálaráðstefnu sveitarfélaga 2009.  Styrkur hefur fengist frá

Nýsköpunarsjóði vegna verkefnavinnu ein milljón.  Sagt frá erindi Fljótsdalshéraðs vegna Brunavarna á Austurlandi.

 

 

Fundi slitið kl. 1935

 

Fundargerð ritaði.

Jón Þórðarson

 

Hundar og kettir í Borgarfjarðarhreppi verða heimsóttir af dýralækni og fulltrúa hreppsins 22 október eftir kl. 1500.

Eigendur eru minntir á að endurnýja tryggingar og athuga að dýrin séu skráð

 


 

Hreppsnefnd Borgarfjarðarhrepps kom saman til 16. fundar á árinu 2009 mánudaginn 21. september kl.17.10 í Hreppsstofu. 

Mættir hreppsnefndarmennirnir Jakob, Jón Sigmar, Ólafur og varamennirnir  Bjarni Sveinsson og Björn Skúlason ásamt sveitarstjóra.

 

 1. Fundargerð Skipulags og byggingarnefndar 15. sept. 2009

Fundargerðin samþykkt einróma.

 

 1. Skýrsla um framtíðarskipulag SSA

Hreppsnefnd er sammála megininntaki skýrslunnar þar sem hvatt er til aukins samstarfs innan SSA með hagræðingu að leiðarljósi.

 

 1. Atvinnumál

Hafþór Snjólfur sat fundinn undir þessum lið og kynnti hugmyndir um verkefni tengd ferðaþjónustu sem unnin hafa  verið í sumar.

Helstu verkefni eru Útbæjastígur gönguleið út með sjónum. Lundinn í Hafnarhólma, frekari úrvinnsla á hugmyndum tengdum lundanum.

Grillhús við tjaldsvæðið. Golf á Borgarfirði. Símaleiðsögn  á Borgarfirði.

 

 1. Skýrsla sveitarstjóra

Rætt um rekstur stoðstofnana sveitarfélaga á Austurlandi og hugsanlegar breytingar á rekstri þeirra. Sagt frá fundi með vegagerðinni

um framkvæmdir í Njarðvík og möguleika á úrbótum á hættulegum stöðum á Borgarfjarðarvegi.  Sagt frá Hafnarsambandsþingi

og fundi með Kristjáni Helgasyni frá Siglingastofnun um fyrirhugaðar framkvæmdir við Hólmagarð á árinu 2010.

Bjarni Sveinsson verður fulltrúi á aðalfundi Haust 28 október.

 

Fundi slitið kl. 1935

 

Fundargerð ritaði.

Jón Þórðarson

 


 

Hreppsnefnd Borgarfjarðarhrepps kom saman til 15. fundar á árinu 2009 mánudaginn 7. sept. kl.17.00 í Hreppsstofu. 

Mættir hreppsnefndarmennirnir Jakob, Jón Sigmar, Ólafur og Kristjana og varamaðurinn

Bjarni Sveinsson í fjarveru Steins Eiríkssonar.

 

 1. Fundargerð skólanefndar frá 2.sept. 2009

Í skólahaldsáætlun fyrir skólaárið 2009 til 2010  kemur fram að kennt er í þremur deildum. 18 nemendur stunda nám við

Grunnskóla Borgarfjaðar á haustönn.

Skólahaldsáætlunin var samþykkt einróma.

 

 1.  Tónlistakennsla2009 - 2010

Tónlistakennslan við Grunnskólann, nú á haustönn, verður með svipuðu sniði og síðasta skólaár.

Kennari verður Hafþór Snjólfur Helgason.

 

 1. FulltrúaráaðalfundSSA

Fulltrúi Borgarfjarðarhrepps verður Jakob og Jón Þórðarson til vara.

 

 1. Fundargerðvegnagönguleiða til Brúnavíkur

Sveitastjóri og lögmaður Borgarfjarðarhrepps Bjarni Björgvinsson hdl. áttu fund með landeiganda Hofstrandar

og lögmanni hans Jóni Jónssyni hdl. ,,Niðurstaða fundarins er sú að Jón Þórðarson sveitastjóri kynni sjónarmið

landeigenda á næsta fundi sveitarstjórnar Borgarfjarðarhrepps.”

 

 1. Skýrsla sveitarstjóra

Oddviti flutti skýrsluna í forföllum sveitarstjóra, þar kom m.a. fram að verið er að ljúka við að girða af vatnsbólin. 

Jakob sagði frá fundinum ,,Sókn er besta vörnin” sem haldinn var á Hótel Héraði,  þar sem stækkun sveitafélaga

og sameiningarmál bar hæst.  Landbúnaðarnefnd í umboði sveitarstjórnar ákvað að fjárfjöldi í dagsveri verði 36 

í haust, heildarfjöldi dagsverk er sá sami og áður 99.

 

Fundi slitið kl: 19.00                                   Kristjana Björnsdóttir

                                                                              ritaði

  

Hreppsnefnd Borgarfjarðarhrepps kom saman til 14. fundar á árinu 2009 mánudaginn 10. ágúst kl.17.00 í Hreppsstofu. 

Mættir hreppsnefndarmennirnir Jakob, Jón Sigmar, Ólafur og Kristjana, ásamt sveitarstjóra. Bjarni Sveinsson mætti kl. 19.

Oddviti bar upp tillögu um dagskrábreytingu þess efnis að fundargerð bygginganefndar verði tekin á dagskrá sem 7. liður.

Tillagan samþykkt einróma.  Jón Sigmar óskaði eftir því að fjallskil verði til umfjöllunar á þessum fundi og verða fjallskilin 2009

8. liður.

1.      Erindi frá Þorsteini Kristjánssyni

Þorsteinn fer þess á leit að fá keyptar eða leigðar landspildur beggja vegna flugbrautar samtals 7,5 hektarar. 

Hreppsnefndin samþykkir að leigja Þorsteini umbeðið land og felur sveitarstjóra að ganga frá samningi þar um.

2.      Erindi frá Torfa Áskelssyni

Óskað er eftir að fá leigða eða keypta landspildu fyrir vestan íbúðarhúsið á Ósi.  Hreppsnefndin hafnar erindinu enda

tilheyrir umrædd spilda lögbýlinu Ósi og er í útleigu.

3.      Umsögn um rekstrarleyfi

Fyrir tekið erindi sýslumannsins á Seyðisfirði frá 14. júlí 2009 þar sem óskað er eftir umsögn hreppsnefndar er varðar:

,,Umsókn Arngríms Viðars Ásgeirssonar, kt. 150768-4979 f.h. ferðaþjónustunnar Álfheima, kt. 580108-1210 um breytingu

á rekstrarleyfi.” Hreppsnefndin hefur ekkert við breytingu leyfisins að athuga.

4.      Erindi frá Hrossaræktunarsamtökum Austurlands

Borgarfjaðarhreppi er boðið að taka þátt í kostnaði við uppbyggingu á Iðavöllum.  Hreppsnefndin afþakkar boðið.

5.      Erindi frá Fasteignaskrá Íslands

Tveir húseigendur á Borgarfirði hafa gert athugasemdir við Fasteignaskrá Íslands vegna hækkunar á fasteignamati á

eignum sínum.  Hreppsnefnd hefur ekki athugasemdir við endurmat umræddra eigna. Sveitastjóri mun fara yfir fasteignaskrá

og í framhaldinu verður óskað eftir því við Fasteignaskrá Íslands að þær eignir sem þykja með óraunhæfu mati verði endurmetnar. 

6.      Skýrsla sveitarstjóra

Rekstraryfirlit Borgarfjarðarhrepps fyrir fyrrihluta ársins liggur nú fyrir og er staða í samræmi við fjárhagsáætlun.  Nú liggur fyrir

verð á skólamáltíðum fyrir skólaárið 2008 til 2009 verðið er u.þ.b 300 kr. á máltíð og verður gjaldið innheimt í þrennulagi. 

Einnig var rætt um framhald á tónlistakennslu við Grunnskólann og lausagöngu hrossa í Njarðvík, vegabætur á Víkum og fleira.

7.      Fundargerð bygginganefndar

Fundargerð byggingarnefndar frá 10. ágúst samþykkt einróma.  Fyrir liggur ný teikning af frístundahúsi að Bakkavegi 7

vegna athugasemda sem bárust verður grendarkynning endurtekin.

8.      Fjallskil 2009

a.      Kosning fjallskilastjóra

      Fjallskilastjóri var kosinn Jón Sigmar Sigmarsson

b.      Framkvæmd fjallskila

Landbúnaðarnefnd ákveður fjárfjölda í dagsverki, skipar gangnastjóra, jafnar niður dagsverkum á bændur og ákveður

gangnadaga.

c.       Fjallskil í Loðmundarfirði

Vonir standa til að fjallskil í Loðmundarfirði verði með breyttu sniði og munu sveitar- og fjallskilastjóri sjá um skipulag.    

Fundi slitið kl. 19.30                                                  Kristjana Bj. ritaði

  

            Hreppsnefnd Borgarfjarðarhrepps kom saman til 13. fundar á árinu 2009 mánudaginn 6. júlí kl.17.00 í Hreppsstofu.

Mættir hreppsnefndarmennirnir Jakob, Jón Sigmar, Ólafur og Kristjana, ásamt varamanninum Bjarna Sveinssyni og sveitarstjóra. 

Björn Aðalsteinsson var hreppsnefnd til aðstoðar við fyrsta dagskrárlið.

 

1.   Fjárhagsáætlun, endurskoðun

Farið yfir fjárhagsstöðu eins og hún var 31. maí. Samþykkt að bæta við kr. 1.500 þús. vegna fráveitu og 2.500 þús.

í viðhald félagslegra íbúða.

 1. Byggðakvóti

Ólafur vakti athygli á hugsanlegu vanhæfi, oddviti bar upp tillögu um vanhæfi Ólafs og var hún felld, tveir voru með þrír á móti. 

Bjarni og Jón Sigmar vöktu einnig athygli á hugsanlegu vanhæfi, vanhæfistillögurnar felldar í báðum tilvikum með fjórum atkvæðum.

Sveitarstjóra falið að svara erindi ráðuneytisins um úthlutun byggðakvóta.

 1. Erindi frá Regula lögmannsstofu

Fyrir tekið bréf frá Jóni Jónssyni hdl. fyrir hönd Ingibjörns Kristinssonar.  Efni:  ,,Umgengni ferðafólks og gönguhópa um land

Hofstrandar til Brúnavíkur.” 

Þar sem málið er komið með formlegum hætti til hreppsnefndar, er sveitarstjóra falið að svara erindinu í samráði við lögfræðing.  

 1. Fundargerðir Skipulags og bygginganefndar frá 16. júní og 30. júní

Fundargerðirnar bornar upp og samþykktar einróma.

 1. Erindi frá Já sæll ehf

Þar sem fram hefur komið að leigutökum Fjarðarborgar hafi verið gefið munnlegt vilyrði fyrir afnotum af húsnæði grunnskólans,

samþykkir hreppsnefndin að leigja húsnæðið.

 1. Skýrsla sveitarstjóra

Fengist hafa kr. 1.800 þús. úr styrkvegasjóði, fénu verður fyrst og fremst varið til að laga varasama staði á ökuslóðum til Víkna. 

Veraldarvinirnir unnu við að yfirfara gönguleiðakerfið á Víknaslóðum undir stjórn Hafþórs Helgasonar, verkið gekk vel og gestirnir

voru ánægðir með dvölina hér.

 

Fram kom tillaga um að bætt yrði einum lið á dagskrá sem fellur undir trúnaðarmál.  Tillagan samþykkt einróma.

 1. Trúnaðarmál

Fundinum var lokað undir þessum dagskrárlið og bókað var í trúnaðarmálabók.

 

Fundi slitið kl.20.10                                    Kristjana Björnsdóttir

                                                                              ritaði

 

 

 

Næsti reglulegi fundur hreppsnefndar verður mánudaginn 10. ágúst.

 


 

Hreppsnefnd Borgarfjarðarhrepps kom saman til 12. fundar á árinu 2009 miðvikudaginn

24. júní kl.17.00 í Hreppsstofu. Fundurinn er aukafundur.

Mættir hreppsnefndarmennirnir Jón Sigmar, Ólafur og Kristjana, ásamt varamanninum Bjarna Sveinssyni og sveitarstjóra. 

 

       

 1. Klyppstaður, tillaga að deiliskipulagi

Umhverfisráðherra samþykkti þann 19. júní breytingu á aðalskipulagi Borgarfjarðarhrepps 2004 – 2016,

Klyppstaður í Loðmundarfirði.

            ,,Samkvæmt 19. gr. skipulags og byggingalaga nr. 73/1997, hefur ráðherra þann 19. júní 2009 staðfest breytingu

á aðalskipulagi Borgarfjarðarhrepps 2004 – 2016 frá 16. sept. 2005.

            Breytingin felst í því að allt að 1 ha. landbúnaðarsvæði að Klyppstað í Loðmundarfirði breytist í verslunar-

og þjónustusvæði (BV4).  Á svæðinu verður ferðaþjónusta á vegum Ferðafélags Fljótsdalshéraðs og gert er ráð fyrir svefnskála,

skálavarðahúsi og hreinlætishúsi.  Svæðið er hverfisverndað og á náttúruminjaskrá auk þess að vera skilgreint sem athyglisvert

búsetulandslag.

  Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum hefur málsmeðferð verið í samræmi við skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997 og

Skipulagsstofnum yfirfarið erindi og sent ráðherra til staðfestingar.

  Breytingin öðlast þegar gildi.”

Breytingin var auglýst í B-deild Stjórnartíðinda – Útgáfudagur 23. júní 2009

 

 Með vísan til  framangreindra breytinga á aðalskipulagi Borgarfjarðarhrepps, liggur fyrir  tillaga að deiliskipulagi á

Klippstað í Loðmundarfirði sem auglýst var með athugasemdafresti til 29. maí 2009.  Ábendingar bárust frá Skipulagsstofnun

og hafa þær verið teknar til greina.  Hreppsnefndin samþykkti tillöguna einróma með áorðnum breytingum.

 

Fundi slitið kl:17.40                                                      Kristjana Björnsdóttir

                                                                                                Ritaði

  

Hreppsnefnd Borgarfjarðarhrepps kom saman til 11. fundar á árinu 2009 þriðjudaginn

9. júní kl.17.00 í Hreppsstofu. Fundurinn er aukafundur.

Mættir hreppsnefndarmennirnir Jakob, Jón Sigmar, Ólafur og Kristjana, ásamt varamanninum

Bjarna Sveinssyni og sveitarstjóra.    

                                               

Ársreikningur 2008 seinni umræða

Oddviti bar reikninginn upp til samþykktar við síðari umræðu og var hann samþykktur einróma.

Rekstrartekjur námu 99 millj. kr. þar af rekstrartekjur A hluta 97 millj. kr. Rekstrarniðurstaða

sveitarfélagsins er jákvæð, samkvæmt ársreikningi A og B hluta, sem nemur 14 millj. kr.

Rekstrarniðurstaða A hluta er jákvæð sem nemur 25 millj. kr. samkvæmt rekstrarreikningi.

Eigið fé sveitafélagsins í árslok 2008 nam 156 millj. kr. samkvæmt efnahagsreikningi A og B hluta,

en eigið fé A hluta nam 190 millj. kr. Í ljósi slæmrar rekstrarafkomu B hluta sveitafélagsins

var ákveðið að A hluti sveitasjóðs legði B hluta til 11millj. 712 þús. kr. rekstrarhallinn er að

meginhluta tilkominn vegna hækkunar verðbóta á fasteignalánum félagslegra íbúða.

 

2.         Erindi frá UMFB

UMFB óskar eftir því að Hreppurinn sjá um slátt á fótboltavelli félagsins í sumar í fimm skipti. 

Hreppsnefndin samþykkti að verða við þessari ósk en kostnaður við hvern slátt er u.þ.b. 12 þús. 

Þá óskar félagið eftir styrk vegna frjálsíþróttaæfinga, samþykkt að styrkja verkefnið um 60 þúsund krónur.

 

3.         Erindi frá Skúla Sveinssyni

Bjarni vakti athygli á hugsanlegu vanhæfi og var það samþykkt,  Bjarni vék því af fundi undir þessum dagskrárlið.

      ,Erindi frá Skúla Sveinssyni eftir samtal við sveitastjóra.  ,,Skúli óskar eftir að Hreppsnefnd

Borgarfjarðarhrepps endurskoði afstöðu sína til leigu á hluta skólahússins í sumar.  Hann tengir þetta

við leigu á Fjarðarborg, en forsenda þess leigusamnings hafi verið jákvæð afstaða hreppsnefndar  við

fyrirspurn frá húsnefnd Fjarðarborgar.   Ef af þessu gæti orðið óskar Skúli eftir að fá að leigja þrjú

herbergi í skólanum í fimm vikur frá 1. júlí til 5. ágúst.  Hann býður kr. 200 þúsund í leigu.” Fram kom

tillaga frá Kristjönu um: Að erindi Skúla yrði vísað frá þar sem um er að ræða sama erindi og var afgreitt

á fundi hreppsnefndar 2. júní.  Tillagan felld með tveimur atkvæðum Jakobs og Jóns Sigmars, Ólafur sat

hjá þar sem hann telur eðlilegra að málinu ljúki með bókun.  Ólafur gerir tillögu um eftirfarandi bókun: 

Rekstraraðili Fjarðarborgar hefur haft skólahúsið á leigu undanfarin ár, telur hreppsnefndinni ekki stætt á að

breyta út af því. Tillagan borin undir atkvæði og samþykkt með þremur atkvæðum, Kristjana á móti.

 

Erindi frá Susanne Neumann

Erindi frá Susanna þar sem hún óskar eftir því að fá leigt land og spyr: 1)  Er landið sem liggur fyrir norðan

veginn inn eftir að ruslasvæði til leigu? 2) Er landið fyrir ofan Árbæjartún ,,gamla hestagirðing”  til leigu? 

Öll girðingin í kringum leigulandið væri girt með rafmagni. Hreppsnefndin tekur jákvætt undir lið 1)

í erindi Susanne,  en hafnar lið 2) Sveitastjóra falið að ganga frá málinu og kynna Susanne þær reglur

sem gilda munu um leiguna.

Fundi slitið kl.19.30

  


Hreppsnefnd Borgarfjarðarhrepps kom saman til 10. fundar á árinu 2009 þriðjudaginn

2. júní kl.17.00 í Hreppsstofu.

Mættir hreppsnefndarmennirnir Jakob, Ólafur og Kristjana ásamt varamanninum Bjarna Sveinssyni og sveitarstjóra. 

Jón Sigmar og Steinn boðuðu forföll, ekki náðist í annan varamann.  Magnús Jónsson endurskoðandi frá KPMG mætti við 8. dagskrárlið.

           

1.         Kosning oddvita og varaoddvita

            Oddviti kjörinn Jakob Sigurðsson með 4 atkvæðum og Jón Sigmar varaoddviti með 3   

atkvæðum, einn seðill auður.

 

2.         Umsögn um rekstrarleyfi

Fyrir tekið erindi sýslumannsins á Seyðisfirði frá 29. apríl 2009 þar sem óskað er eftir umsögn hreppsnefndar er varðar:

,,Umsókn Bergrúnar Jóhönnu Borgfjörð kt.270648 -3399 vegna endurnýjunar rekstrarleyfis fyrir gististað í flokki II,

v/Farfuglaheimilisins Ásbyrgis, Borgarfirði eystra.” Hreppsnefndin hefur ekkert við útgáfu leyfisins að athuga.

Einnig erindi dagsett 29. maí 2009 er varðar: ,,Umsókn Skúla Sveinssonar, kt. 220162-5329, f.h. Já Sæll ehf, kt.

580509-1690 um nýtt leyfi til reksturs gististaðar í flokki II og veitingastaðar í flokki III, að Fjarðarborg, Borgarfjörður eystri.”

Hreppsnefndin leggst gegn því að leyfi verði veitt til lengri opnunartíma en venja er, þá vill hreppsnefnd benda á

þá staðreynd að engin gistiaðstað er í Fjarðarborg.

 

3.         Fundargerð Skipulags og byggingarnefndar frá 2. júní

Fundargerðin samþykkt einróma.

 

4.         Ráðning starfsmanns

Ákveðið að ráða Hafþór Snjólf Helgason í 50% starf í sex mánuði til að vinna að þróunar- og atvinnumálum. 

Einnig felst í starfinu upplýsingagjöf við ferðamenn, ásamt ýmsu fleiru einkum lítur að ferðaþjónustu.

 

5.         Niðurfelling á svæðisskipulagi Héraðssvæðis

Hreppsnefnd Borgarfjaðarhrepps fjallaði um framkomna tillögu samvinnunefndar frá 6. maí s.l. 

og samþykkir að fella niður svæðisskipulag Héraðssvæðis 1998 til 2010.

 

6.         Umsókn frá Skúla Sveinssyni

Skúli sækir um að fá leigt húsnæði grunnskólans.

Bjarni vekti athygli á hugsanlegu vanhæfi, vanhæfi hans var samþykkt einróma og yfirgaf Bjarni fundinn undir þessum  lið.

Ákveðið að leigja ekki húsnæðið.

 

7.         Vegagerð í Njarðvík

Vegagerðin ætlar í sumar að setja hólka í Hvannagilsárnar í Njarðvík í stað einbreiðra brúa, hreppsnefndin hvetur

til þess að einnig verði settur hólkur í Njarðvíkurána í stað brúarinnar sem þar er.

 

8.         Ársreikningur 2008 fyrri umræða

Magnús kynnti ársreikninginn og svaraði fyrirspurnum, síðan var ársreikningur Borgarfjarðarhrepps fyrir árið 2008

borinn upp við fyrri umræðu og samþykktur einróma.

 

 

9.         Skýrsla sveitarstjóra.

Lögð fram eftirlitsskýrslu frá HAUS vegna sorpflokkunarstöðvar og áhaldahúss, þar segir m.a. að aðstaða til

sorpflokkunar sé til fyrirmyndar og merkingar einnig.  Ársskýrslur  Þróunarfélags Austurlands og Vaxtasamnings lagðar fram til kynningar.

Borgarfjarðarhreppur mun taka þátt í útboði vegna rannsóknaboranna sem framkvæmdar verða fyrir styrk sem fékkst frá Orkusjóði.

 

            Fram kom tillaga um dagskrárbreytingu þannig að fyrir verði tekin a) Aðalskipulag Borgarfjarðarhrepps breyting

á landnotkun og b) Klyppstaður tillaga að deiliskipulagi.  Tillagan samþykkt og verða því áðurnefnd mál á dagskrá undir liðum no. 10 og 11

 

10. Aðalskipulag Borgarfjarðarhrepps breyting á landnotkun

 Aðalskipulagsbreytingin sem auglýst var skv. 18. gr. skipulags- og byggingalaga nr. 73/1997 með athugasemdafresti til 25.

maí 2009 var samþykkt einróma.

 

11. Klyppstaður tillaga að deiliskipulagi

Tillagan hefur verið auglýst með athugasemdafresti til 29. maí 2009.  Ábendingar bárust frá Skipulagsstofnun og hafa þær

verið teknar til greina. Hreppsnefndin samþykkir tillöguna einróma með áorðnum breytingum.

 

Fundi slitið kl. 21.25                                                     Kristjana Björnsdóttir

                                                                                                            ritaði

 

 

Hreppsnefnd kemur saman til aukafundar þriðjudaginn 9. júní kl. 17 í Hreppsstofu.

 

Vinnuskólinn hefst 18. júní skráning er hjá sveitastjóra.

 

  

Hreppsnefnd Borgarfjarðarhrepps kom saman til 9. fundar á árinu 2009 mánudaginn

4. maí kl.17.00 í Hreppsstofu.

      Mættir hreppsnefndarmennirnir Jakob, Jón Sigmar, Ólafur og Kristjana, einnig   mættur 

      Bjarni Sveinsson sem kallaður var til í fjarveru Steins.

      Björn Aðalsteinsson var hreppsnefnd til aðstoðar við 1. dagskrárlið.      

                             

 1. Þriggja ára fjárhagsáætlun

Áætlunin tók talsverðum breytingum á milli umræðna en var síðan samþykkt      

einróma með áorðnum breytingum við síðari umræðu. Helstu breytingar eru     

að aukið var við framlag í atvinnuaukningasjóð  og gert er ráð fyrir því að      

byggt verði við húsnæði grunnskólans vegna sameiningar grunn- og leikskóla     

árin 2011 og 2012.

 1. Atvinnuaukningarsjóður umsókn

   Birni Gíslasyni veitt lán að upphæð kr. 800 þúsund til kaupa á traktorsgröfu að  

uppfylltum þeim skilyrðum sem reglur sjóðsins kveða á um.

 

 1. Fundargerð Skipulags og byggingarnefndar frá 29. apríl

      Tekið fyrir erindi frá Einari Magna Jónssyni þar sem hann óskar eftir lóð undir   

      sumarhús, sveitastjóra falið að kynna Einari þær lóðir sem í boði eru.

      Fundargerðin lögð fram og samþykkt einróma.

 1. Laun kjörstjórnar

      Kjörstjórnarlaun verða 20 þús. krónur á hvern kjörstjórnarmann og eru óbreytt frá því 2007.

 

 1. Styrkumsókn vegna Austfjarðatröllsins 2009

      Samþykkt að styrkja verkefnið um kr. 100 þúsund, að því tilskyldu að hluti       

keppninnar fari fram á Borgarfirði.

 

 1. Umsókn um leyfi fyrir veitingastað í Iðngörðum

      Hreppsnefndin gerir ekki athugasemdir við fyrirhugaða leyfisveitingu.

 1. Umsókn um endurnýjun leyfis fyrir gististað í Réttarholti

      Hreppsnefndin hefur engar athugasemdir við endurnýjum leyfisins.

 

 1. Fjarðarborg

      Vegna erfiðrar fjárhagsstöðu liggur fyrir beiðni frá hússtjórn um að         

eigendafélög leggi Fjarðarborg til fé að upphæð kr. 1 miljón, hlutur            

Borgarfjarðarhrepps er kr. 400 þúsund. Hreppsnefndin samþykkir að verða     

við beiðni hússtjórnar.

 

 1. Skýrsla sveitarstjóra

Ársreikningur Dvalar- og hjúkrunarheimilis aldraðra, og fundargerð aðalfundar lagt fram til kynningar. 

Rætt um uppbyggingu heimaþjónustu á Héraðssvæði. 

 

Hreppsnefnd Borgarfjarðarhrepps óskar Þresti Fannari, Þrastarungunum og öðrum sem komu að

Þjóðleik hjartanlega til hamingju með árangurinn og styrkir ferðasjóð nemenda um kr. 20.000. 

    Hreppsnefnd Borgarfjarðarhrepps kom saman til 8. fundar á árinu 2009            

      mánudaginn 20. apríl kl.17.00 í Hreppsstofu.

         Mættir hreppsnefndarmennirnir Jakob, Jón Sigmar, Ólafur og Kristjana

         Bjarni Sveinsson mættur forföllum Steins.

 

 1. Þriggja ára fjárhagsáætlun

      Samþykkt einróma við fyrri umræðu

       

 1. Tjaldstæði

      Áhaldahúsið mun sjá um rekstur tjaldstæðisins 

     

 1. Tilnefning á aðalfund Menningarráðs Austurlands

            Ásta Sigfúsdóttir tilnefnd sem fulltrúi og Kristjana Björnsdóttir til vara

 

 1. Styrkbeiðni frá Austfirskum Krásum

      Beiðninni hafnað

 

 1. Drög að samþykkt um hunda- og kattahald

            Fyrir tekin drög að samþykkt um hundahald, kattahald og gæludýr önnur en      

            hunda og ketti sem Heilbrigðiseftirlit Austurlands hefur unnið.

            Hreppsnefndin vísar til gildandi samþykkta um hundahald í        

            Borgarfjarðarhreppi frá 18. júní 1998 og  um kattahald frá 19. júní 1998

            og sér ekki ástæðu til breytinga

           

 

 1. Skýrsla Sveitarstjóra.

         Hreppsnefndin felur oddvita og sveitastjóra að yfirfara kjörskrástofn og undirrita kjörskrá.

 

         Hreppsnefndin fagnar því sérstaklega að læknir verður til viðtals á Borgarfirði    

         nú á miðvikudaginn og væntir þess að heimsóknir læknis komist aftur í    

         viðunnandi horf.

        

         Fundi slitið 19.30                                                          Kristjana Björnsdóttir

                                                                                                         ritaði

 


 

Hreppsnefnd Borgarfjarðarhrepps kom saman til 7. fundar á árinu 2009 mánudaginn 06. apríl kl.17.00 í Hreppsstofu.

Mættir hreppsnefndarmennirnir Jakob, Jón Sigmar, Ólafur og varamennirnir Bjarni Sveinsson og Björn Skúlason í stað Steins og Kristjönu, ásamt sveitastjóra.

 

         1. Kauptilboð í Iðngarða

         Bjarni Sveinsson vakti athygli á hugsanlegu vanhæfi sínu og var það samþykkt með fjórum atkvæðum.

         Kauptilboð að upphæð kr. 7.000.000 frá Fiskverkun Kalla Sveins var samþykkt með þremur atkvæðum, einn á móti. Hreppsnefnd leggur áherslu mikilvægi þess að  verkstæði Jóns Helgasonar verði gert kleyft að starfa áfram í húsinu.

 

2.      Bréf frá Álfasteini

Lagt fram bréf Álfasteins frá 19.mars 2009 varðandi húsaleigusamning  í Iðngörðum.

 

3.      Fundargerð Brunavarna á Austurlandi 16. mars.

Lögð fram til kynningar.

 

4.      Fundargerð HAUST nr. 82.

Lögð fram til kynningar.

 

5.      Skýrsla Sveitarstjóra.

Fyrirhugaður atvinnumálafundur verður haldinn 30. apríl þar verða fyrirlestrar um grunnþætti í atvinnumálum Borgarfjarðar. Fundurinn verður auglýstur á næstunni.

Lagðar fram til kynningar tillögur frá HAUST um hunda og kattahald. Þetta er tilraun til samræmingar á reglum á starfssvæði HAUST, tekið fyrir á næsta hreppsnefndarfundi.

Framkvæmdir við áhaldahús eru hafnar aftur og  verið að koma fyrir millivegg og lofti.

Rætt um vinnu við þriggja ára fjárhagsáætlun hreppsins.

Kynnt stefnumótun Menningarráðs Austurlands, menningarstefna í þágu samfélagsins.

 

 

 

Fundi slitið kl. 19.25

 

 

Framlengdur er umsóknarfrestur Atvinnuaukningarsjóðs Borgarfjarðarhrepps til 1. maí.

 


 

Fundargerð                                           09031606

 

Hreppsnefnd Borgarfjarðarhrepps kom saman til 6. fundar á árinu 2009            

mánudaginn 16. mars kl.17.00 í Hreppsstofu.

Mættir hreppsnefndarmennirnir Jakob, Jón Sigmar, Kristjana, Ólafur og            

varamaðurinn Bjarni í stað Steins, ásamt sveitastjóra.  

 

1. Aðalskipulag, breyting á landnotkun

           

Með vísan til 18. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 samþykkir           

hreppsnefnd Borgarfjarðarhrepps að auglýsa tillögu að breytingu á    

aðalskipulagi Borgarfjarðarhrepps 2004 – 2016. Í breytingunni felst eftirfarandi:

Á jörðinni Klyppsstað verði gert ráð fyrir lóð allt að 1 ha. fyrir verslun og          

þjónustu. Klyppsstaður er ríkisjörð og verður tákn fyrir verslun og þjónustu            

merkt BV4.  Ferðafélag Fljótsdalshéraðs ætlar að reisa ferðaþjónustuna, gert er ráð

fyrir að þar geti risið svefnskáli auk skálavarðarhúss og hreinlætishúss,         

sambærilegt og á tveimur öðrum stöðum í sveitafélaginu. 

 

2. HSA þjónusta

Oddviti og sveitastjóri fengu fund með framkvæmdastjóra HSA 9. mars s.l.       

Á fundinum baðst framkvæmdastjóri afsökunar á því með hvaða hætti          

niðurfelling á læknisþjónustu á Borgarfirði var kynnt sveitastjórn og íbúum.             

Einnig kom fram að meginástaðan fyrir því að læknir hættir að koma á   

Borgarfjörð er niðurskurður á þjónustu hjá HSA, í sparnaðarskyni, en       

kostnaðurinn er kr. 650 þús. á ári. Hreppsnefndin dregur í efa að það náist

aukin hagkvæmni í rekstri HSA þó læknisheimsóknir verði lagðar af á Borgarfirði og

bendir á þá skerðingu sem orðið hefur, frá því að læknir kom einu sinni í viku,

niður í að læknir kemur einu sinni í mánuði eins og verið hefur frá því að framkvæmdir vegna      

uppbyggingar á Mið-Austurland hófust.

Hreppsnefndin mótmælir því harðlega að læknisþjónusta verði aflögð á Borgarfirði.

 

3. Skýrsla sveitastjóra

Fram kom að keyptur hefur verið umbeðin búnaður fyrir slökkviliðið m.a. vegna reykköfunar og fjarskipta.

 

            Fundi slitið kl. 19.00                                                    

 

Kristjana Björnsdóttir                                

 

Hreppsnefnd Borgarfjarðarhrepps kom saman til 5. fundar á árinu 2009            

mánudaginn 2. mars kl.17.00 í Hreppsstofu.

   Mættir hreppsnefndarmennirnir Jakob, Jón Sigmar, Kristjana, Ólafur og Bjarni  

   í stað Steins, ásamt sveitastjóra.

      Oddviti bar upp tillögu um dagskrárbreytingu þannig að 5. dagskrárliður  

      verður kosning undirkjörstjórnar vegna Alþingiskosninga.

            Tillagan samþykkt.

 

 1. Styrkbeiðni

  Beiðninni er vísað til félagsmálanefndar.

 

 1. Markaðsstofa Austurlands aðalfundur

   Jón Þórðarson verður fulltrúi Borgarfjarðarhrepps

            og Hafþór Snjólfur Helgason til vara.

 

 1. Atvinnumál

     

      Stefnt að því að boða til almenns fundar um atvinnumál nú í mars.

 

 1. Skýrsla sveitarstjóra

 

Fram kom m.a. að gert er ráð fyrir að framlög Jöfnunarsjóðs verði svipuð og á fyrra ári,

Jón sagði frá heimsókn sinni í Byggðastofnun, sótt hefur verið um fjárveitingu í styrkvegasjóð

til viðhalds á vegum til Víkna.  Einnig hefur verið sótt um byggðakvóta fyrir fiskveiðiárið

2008 til 2009. Undir þessum lið sagði oddviti frá fundi í húsnefnd Fjarðarborgar rætt

var um fjárhagsstöðuna sem er afar bágborin og hugsanlegar lausnir á fjárhagsvanda félagsheimilisins.

 

 1. Kosning undirkjörstjórnar til Alþingiskosninga

     

      Aðalmenn:        Bjarni Sveinsson           Varamenn:        Helga Erlendsdóttir

                              Björn Aðalsteinsson                              Kári Borgar Ásgrímsson

                              Jóna Björg Sveinsdóttir                         Freyja Jónsdóttir

 

                              Kosning þeirra gildir til loka kjörtímabils hreppsnefndar.

 

                  Fundi slitið kl: 19.10                                         Kristjana Björnsdóttir

                                                                                                      ritaði


 

  


Fundargerð                                           09021604

 

Hreppsnefnd Borgarfjarðarhrepps kom saman til 4. fundar á árinu 2009            

mánudaginn 16. febrúar kl.17.00 í Hreppsstofu.

  Mættir hreppsnefndarmennirnir Jakob, Jón Sigmar, Kristjana og Ólafur, Bjarni  

  mættur í stað Steins, ásamt sveitastjóra.

  

 1. Álagningfasteignagjalda2009

Farið yfir álagningaskrá fasteignaskatts. Fasteignaskattar felldir niður     

samkvæmt reglum hreppsnefndar frá 6. mars 2006.  Þá ákvað hreppsnefndin            

að nýta heimild í sömu reglum og veita styrk til greiðslu fasteignaskatts af            

fjórum eignum.

 

 1. ErindifráSSAvegnaÚÍA

ÚÍA óskar eftir styrk frá sveitafélögum á félagssvæðinu að upphæð kr. 200. pr.            

íbúa.  Hreppsnefndin samþykkir að greiða hlut Borgarfjarðarhrepps sem er kr.     28.200.

 

 1. Erindifrásjálfboðaliðasamtökum

Fyrirspurnir hafa borist frá tveimur hópum sem óska eftir að fá verkefni hér í      

sumar. Ákveðið að bjóða Veraldarvinum að koma, þeir hafa unnið áður að    

hreinsun og fleiri verkefnum fyrir Borgarfjarðarhrepp.

 

Oddviti bar upp tillögu um dagskrárbreytingu þess efnis að fjórði           

dagskrárliður verði kjör fulltrúa á XXIII. landsþing Sambands íslenskra        

sveitafélaga og umboð til að fara með atkvæði á aðalfundi Lánasjóðs sveitafélaga 2009.

 

 1. Lánasjóður sveitafélaga aðalfundur, XXIII. Landsþing Sambands íslenskra sveitafélaga.

      Sveitstjórn samþykkti að Jakob Sigurðsson fari með atkvæði sveitafélagsins á   

aðalfundi Lánasjóðs sveitafélaga ohf. þann 13. mars n.k.  Jakob verður einnig     

fulltrúi á Landsþinginu og Jón Þórðarson til var.

 

 1. Skýrslasveitarstjóra

            Kynnt fyrirhuguð breyting á svæðisskipulagi Héraðssvæðis sem hreppsnefndin 

hefur ekkert við að athuga.

     

                                                                                

                                                                     Fundi slitið kl: 18.55

                                                        

                                                                                 Kristjana Björnsdóttir  

                                                                        ritaði

  

Fundargerð                                           09030205

 

Hreppsnefnd Borgarfjarðarhrepps kom saman til 5. fundar á árinu 2009 mánudaginn 2. mars

kl.17.00 í Hreppsstofu.Mættir hreppsnefndarmennirnir Jakob, Jón Sigmar, Kristjana, Ólafur

og Bjarni  í stað Steins, ásamt sveitastjóra. Oddviti bar upp tillögu um dagskrárbreytingu þannig

að 5. dagskrárliður verður kosning undirkjörstjórnar vegna Alþingiskosninga.Tillagan samþykkt.

 

1 Styrkbeiðni

           

Beiðninni er vísað til félagsmálanefndar.

 

2, Markaðsstofa Austurlands aðalfundur

           

Jón Þórðarson verður fulltrúi Borgarfjarðarhrepps

og Hafþór Snjólfur Helgason til vara.

 

3. Atvinnumál

           

Stefnt að því að boða til almenns fundar um atvinnumál nú í mars.

 

4. Skýrsla sveitarstjóra

 

Fram kom m.a. að gert er ráð fyrir að framlög Jöfnunarsjóðs verði svipuð og á fyrra ári,

Jón sagði frá heimsókn sinni í Byggðastofnun, sótt hefur verið um fjárveitingu í styrkvegasjóð

til viðhalds á vegum til Víkna.  Einnig hefur verið sótt um byggðakvóta fyrir fiskveiðiárið 2008 til 2009.

Undir þessum lið sagði oddviti frá fundi í húsnefnd Fjarðarborgar rætt var um fjárhagsstöðuna sem er

afar bágborin og hugsanlegar lausnir á fjárhagsvanda félagsheimilisins.

 

5. Kosning undirkjörstjórnar til Alþingiskosninga

           

            Aðalmenn:        Bjarni Sveinsson           Varamenn:        Helga Erlendsdóttir

                                    Björn Aðalsteinsson                              Kári Borgar Ásgrímsson

                                    Jóna Björg Sveinsdóttir                         Freyja Jónsdóttir

 

                                    Kosning þeirra gildir til loka kjörtímabils hreppsnefndar.

 

                        Fundi slitið kl: 19.10                                         Kristjana Björnsdóttir

                                                                                                            ritaði
Fundargerð                                           09021604

 

Hreppsnefnd Borgarfjarðarhrepps kom saman til 4. fundar á árinu 2009 mánudaginn 16. febrúar kl.17.00 í Hreppsstofu.

Mættir hreppsnefndarmennirnir Jakob, Jón Sigmar, Kristjana og Ólafur, Bjarni mættur í stað Steins, ásamt sveitastjóra.

  

1 Álagning fasteignagjalda 2009

 

Farið yfir álagningaskrá fasteignaskatts. Fasteignaskattar felldir niður samkvæmt reglum hreppsnefndar frá 6. mars 2006. 

Þá ákvað hreppsnefndin að nýta heimild í sömu reglum og veita styrk til greiðslu fasteignaskatts af fjórum eignum.

 

 2 Erindi frá SSA vegna ÚÍA

 

ÚÍA óskar eftir styrk frá sveitafélögum á félagssvæðinu að upphæð kr. 200. pr. íbúa.  Hreppsnefndin samþykkir að greiða

hlut Borgarfjarðarhrepps sem er kr. 28.200.

 

3 Erindi frá sjálfboðaliðasamtökum

 

Fyrirspurnir hafa borist frá tveimur hópum sem óska eftir að fá verkefni hér í

sumar. Ákveðið að bjóða Veraldarvinum að koma, þeir hafa unnið áður að hreinsun

og fleiri verkefnum fyrir Borgarfjarðarhrepp.

 

Oddviti bar upp tillögu um dagskrárbreytingu þess efnis að fjórði dagskrárliður verði kjör fulltrúa á

XXIII. landsþing Sambands íslenskra sveitafélaga og umboð til að fara með atkvæði á aðalfundi Lánasjóðs sveitafélaga 2009.

 

4 Lánasjóður sveitafélaga aðalfundur, XXIII. Landsþing Sambands íslenskra sveitafélaga.

Sveitstjórn samþykkti að Jakob Sigurðsson fari með atkvæði sveitafélagsins á aðalfundi Lánasjóðs sveitafélaga ohf. þann 13. mars n.k. 

Jakob verður einnig fulltrúi á Landsþinginu og Jón Þórðarson til var.

 

5 Skýrsla sveitarstjóra

 

Kynnt fyrirhuguð breyting á svæðisskipulagi Héraðssvæðis sem hreppsnefndin hefur ekkert við að athuga.

 

Fundi slitið kl: 18.55

                                                           

                                                                                    Kristjana Björnsdóttir  

                                                                                                ritaði

 


Fundargerð                                          09011201

 

 

            Hreppsnefnd Borgarfjarðarhrepps kom saman til 1. fundar á árinu 2009            

            mánudaginn 12. jan. kl.17.00 í Hreppsstofu.

            Mættir hreppsnefndarmennirnir Jakob, Jón Sigmar, Kristjana og Ólafur,

            Bjarni Sveinsson mættur í fjarveru Steins. Sveitstjóri mættur að vanda.

 

1          Útsvarsprósenta 2009 (endurákvörðun)

            Útsvarsprósenta gjaldenda í Borgarfjarðarhreppi hækkar úr 13,03% í 13,28% 

            sem er hámarskálagning útsvars samkvæmt nýgerðum breytingum, hækkunin

            er tilkomin vegna þess að þau sveitfélög sem ekki nýta hámarksálagningu til

             útsvars geta ekki vænst þess að fá greitt aukaframlag úr jöfnunarsjóði     sveitafélaga.

 

2          Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 2. jan. 2009

            Borgarfjarðarhreppur hefur verið sýknaður af kröfu Kaupþings vegna meintrar

            ábyrgðar á skuldabréfi sem Álfasteinn ehf  (gamli) gaf út til Búnaðarbanka   

            Íslands 19. mars 1997. Í dómsorðum segir að: ,,Stefndi, Borgarfjarðarhreppur,  

            er sýknaður af kröfum stefnanda, Nýja Kaupþings banka hf.

                                    Málskostnaður fellur niður.”

 

3          Fundargerð Héraðsskjalasafns frá 9. des. 2008

            Fundargerð stjórnar safnsins lögð fram til kynningar.

 

4          Bláfáninn 2009

            Hreppsnefndin samþykkir að sækja áfram um Bláfánann fyrir Bátahöfnina,

           Ólafur verður sveitastjóra til aðstoðar sem fyrr.

           

5          Skýrsla Sveitarstjóra

            Með bréfi dags. 7. jan. óskar samgönguráðuneytið eftir upplýsingum ,,um þær reglur sem í

            gildi eru varðandi afslátt á fasteignaskatt skv. 4. mgr. 5. gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna

            sveitarfélaga.” Sveitastjóri mun senda ráðuneytinu bókun hreppsnefndar frá  6. mars 2006

            en þar er að finna reglur þar að lútandi.

 

                                                                        Fundi slitið kl: 18.30

                                                                        Kristjana Björnsdóttir

                                                                                    ristaði

 

 

Næsti reglulegi fundur Hreppsnefndar verður 2. febrúar