Hlutverk leikskólakennarans

Allir starfsmenn leikskóla skulu koma fram við börn af virðingu, taka tillit til þeirra og hlusta á þau. Starfsmenn skulu leitast við að vera í gefandi samskiptum við börn, samstarfsfólk og fjölskyldur barna ásamt því að vera góð fyrirmynd í hvívetna. Starfsmönnum ber að vinna í anda aðalnámskrár og tileinka sér þá sýn sem þar er sett fram í skólanámskrá hvers leikskóla. Skipulag og búnaður leikskóla á að stuðla að því að vekja forvitni barna, efla sjálfstæði þeirra og frumkvæði, virkni, áhuga og gleði.

Leikskólakennari á að vera leiðandi í mótun uppeldis- og menntastarfsins, fylgjast með nýjungum og miðla þekkingu. Hann á að vera góð fyrirmynd í starfi með börnum og leitast við að styrkja faglegt hlutverk leikskólans. Litið er á leikskólakennara sem leiðandi samverkamann barna, foreldra og annars starfsfólks leikskóla. Honum ber að sjá til þess að hvert barn sé virt að verðleikum og að námsumhverfið sé skipulagt á þann veg að börn fái að njóta sín.