Tilkynningar

Aðalskipulag Borgarfjarðarhrepps 2006 -2016. Aðalskipulagsbreyting fyrir svæði við Bakkaveg.

Fylgiskjöl:

Greinagerð vegna breytinga á aðalskipulagi. 

Aðalskipulagsbreyting.

Lóðir við Sæbakka.

Hreppsnefnd Borgarfjarðarhrepps auglýsir hér með tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Borgarfjarðarhrepps 2006 – 2016 skv. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Breyting á aðalskipulagi tekur til stækkunar íbúðarsvæðis ÍB1 við Bakkaveg, stækkun verslunar og þjónustusvæðis BV4 og stækkun þéttbýlissvæðisins um 41 meter til norðurs. Fyrirhuguð breyting er þríþætt. Í fyrsta lagi er íbúðarsvæði ÍB1 stækkað austan og vestan Bakkavegar. Það hefur áður verið stækkað í breytingu sem gerð var á aðalskipulaginu árið 2017. Nú er lóðum fjölgað um 8 til viðbótar og verður heildarfjöldi lóða á ÍB1 þá 39. Markmiðið með breytingu þessari er að styrkja núverandi íbúðarsvæði í Bakkagerði og mynda heildstæðari íbúðarbyggð í þéttbýlinu.

Í öðru lagi verður verslunar- og þjónustusvæði BV4 fyrir gistihús stækkað til norðurs, úr 0,95 ha. í 1,18 ha. Verslunar- og þjónustusvæði BV4 var bætt við í breytingu á aðalskipulaginu árið 2008 vegna áforma um byggingu gistihúss í áföngum. Núverandi landbúnaðar-svæði minnkar við breytingar þessar um 0,8 ha.

Stækkun BV4 nær út fyrir mörk þéttbýlisins í Bakkagerði og verða þéttbýlismörkin því færð um 41 m til norðurs og er stækkun þéttbýlissvæðisins þriðji liður breytingarinnar.

Aðalskipulagstillagan ásamt greinargerð og umhverfisskýrslu verður til sýnis á hreppsstofu Bakkagerði, Borgarfirði Eystri frá og með fimmtudeginum 10. september nk. til föstudagsins 23. október 2020. Tillagan er einnig til sýnis á Skipulagsstofnun, Borgartúni 7b 105 Reykjavík og heimasíðu Borgarfjarðarhrepps á sama tíma.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna. Frestur til að skila inn athugasemdum er til föstudagsins 23. október 2020. Skila skal athugasemdum til skipulags- og byggingarfulltrúa Borgarfjarðarhrepps Hafnargötu 28, 710 Seyðisfirði eða á netfangið sigurdur.jonsson@efla.is til og með 23. október 2020.

Hver sá, sem eigi gerir athugasemdir við tillöguna fyrir tilskilinn frest, telst samþykkur henni.

Skipulags- og byggingarfulltrúi Borgarfjarðarhrepps

 

Tillögur að deiliskipulagi við Bakkaveg á Borgarfirði eystra

Hreppsnefnd Borgarfjarðarhrepps auglýsir hér með tillögur að deiliskipulagi við Bakkaveg og Sæbakka, skv. 1.mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Um er að ræða nýtt deiliskipulag fyrir svæðið neðan við Bakkaveg út frá Sæbakka og nýtt deiliskipulag fyrir svæði ofan Bakkavegar innan og ofan við Skálaberg og utan við túnið við Sigtún. Markmið með skipulagsáætlununum er að auka framboð á lóðum undir einbýlishúsabyggð í þéttbýlinu og styrkja og þétta byggðina á Bökkunum.

Tillögurnar verða til sýnis á hreppsstofu Bakkagerði, Borgarfirði eystri, frá og með fimmtudeginum 10. september nk. til föstudagsins 16. október 2020. Tillögurnar eru einnig til sýnis á borgarfjordureystri.is

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillögurnar. Frestur til að skila inn athugasemdum er til föstudagsins 23. október 2020. Skila skal athugasemdum til skipulags- og byggingarfulltrúa Borgarfjarðarhrepps Hafnargötu 28, 710 Seyðisfirði eða á netfangið sigurdur.jonsson@efla.is. Hver sá, sem eigi gerir athugasemdir við tillögurnar fyrir tilskilinn frest, telst samþykkur þeim.

 

Skipulags- og byggingarfulltrúi 

Borgarfjarðarhrepps