Fjölbreytileikinn í maí

Vor í lofti
Vor í lofti
Við lok skólaársins 2014-2015 var okkur í skólanum ljóst að við höfðum fengið veglegan styrk frá Sprotasjóði til að efla fjölbreytta kennsluhætti í grunnskólanum og um leið gera nemendur sjálfstæðari og ábyrgari námsmenn. Það er því ekki úr vegi í lok þessa skólaárs að segja frá því hvernig styrkurinn nýttist okkur og hvað við höfum fengist við á skólaárinu.

Fyrir utan að nýta styrkinn og fé af fjárhagsáætluninni til að uppfæra tölvubúnað í skólanum og jafnramt til að kaupa ýmislegt gagnlegt fyrir úti- og innikennsluna, fóru kennarar í afar vel heppnaða skólaheimsókn til Finnlands í apríl í þeim tilgangi að viða að sér fróðleik um fjölbreytta kennsluhætti og þá sérstaklega fræðast um þemanám og aukna ábyrgð nemenda á eigin námi.

Þar fyrir utan hafa nemendur notið þess að eiga möguleika á ýmsum ferðum og sóttu meðal annars námskeið, fyrirlestra og viðburði á skólaárinu, en samstarf við skólana á Fljótsdalshéraði hefur verið með eindæmum  gott. Jafnframt hafa kennararnir hér, og er það einna mikilvægast,  beitt fjölbreyttum kennsluaðferðum markvisst í vetur. Í maí var til að mynda valvika hjá öllum nemendum grunnskóladeildar en þá var nemendum gefinn frjáls taumur hvað verkefnaval snerti en skipulag kennslunnar flokkaðist undir svokallað leitarnám. Þegar leitarnámsaðferðir eru nýttar vinna nemendur eftir vísindalegum ferlum. Að þessu sinni höfðu nemendur frjálst val um viðfangsefni, bjuggu svo til rannsóknarspurningu, settu sér markmið og ákváðu með hvaða hætti þau vildu kynna niðurstöðurnar. Viðfangsefnin urðu því mjög fjölbreytt allt frá heimspekilegum vangaveltum um muninn á Borgfirðingum og Reykvíkingum til mætti heilans miðað við tölvurnar, til ljósmyndaverkefnis og rannsóknar á starfi leikskólakennarans, svo dæmi séu tekin.

Við kennarar settum skilyrði líkt og í lok valviku fyrri ára, um að niðurstöður yrðu kynntar á opnu húsi 20.maí, og komu foreldrar, gestir og leikskólanemendur til að hlýða á grunnskólanemendur kynna niðurstöður, verkin sín og vinnu í valviku.

Maí mánuður var einstaklega viðburðaríkur, sólin lék við okkur, verkefni og kennsluhættir fjölbreytt sem aldrei fyrr en það má með sanni segja að fjölbreytt nám hafi verið í fyrirrúmi hjá okkur allt skólaárið.  Myndir frá því í maí má sjá hér.