STÖRF ÁN STAÐSETNINGAR: Sérfræðingur á þróunarsviði Byggðastofnunar

Byggðastofnun óskar eftir að ráða sérfræðing á þróunarsvið stofnunarinnar.  Byggðastofnun rekur gagnagrunn á sviði byggðamála og eitt af meginmarkmiðum með honum er að gera byggðatengdar upplýsingar aðgengilegar í gegnum vef.  Notaður er PostgreSQL gagnagrunnur og Apache vefþjónn sem keyrðir eru á Linux.

Leitað að starfsmanni til að viðhalda og þróa gagnagrunninn, uppfæra og bæta við nýjum byggðatengdum upplýsingum ásamt áframhaldandi þróun á framsetningu í gegnum vef.  Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af landupplýsingakerfum, sé vanur að vinna með gögn og setja fram upplýsingar á myndrænan hátt. Einnig er þekking á vefsíðugerð eða vefforritun æskileg.

Þá þarf viðkomandi að eiga auðvelt með að túlka upplýsingar og setja niðurstöður fram í ræðu og riti. Einnig þarf viðkomandi að vera tilbúinn til að vinna að öllum þeim þáttum byggðamála sem þróunarsviðið sinnir en það eru fjölbreytt verkefni svo sem vinnsla byggðaáætlunar, skýrslugerð og úttektir á sviði byggðamála, samskipti við atvinnuþróunarfélög,  starfræksla landsskrifsstofa NPA og NORA og samskipti við ESPON svo eitthvað sé nefnt.

Hæfniskröfur:

  • Háskólanám sem nýtist í starfi.
  • Færni í að vinna með gögn.
  • Reynsla af landfræðilegum upplýsingakerfum.
  • Reynsla af vefsíðugerð eða vefforritun.
  • Reynsla af notkun á gagnagrunnum.
  • Sjálfstæði í vinnubrögðum.
  • Frumkvæði og lipurð í mannlegum samskiptum.
  • Hæfileiki til að vinna sjálfstætt og eiga auðvelt með að koma fyrir sig orði munnlega og skriflega.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja (SSF).

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til 6. júní n.k. og skulu umsóknir með upplýsingum um menntun og starfsreynslu sendar til Byggðastofnunar, Ártorgi 1, 550 Sauðárkróki eða á netfangið: postur@byggdastofnun.is

Nánari upplýsingar veitir Snorri Björn Sigurðsson, forstöðumaður þróunarsviðs, sími 455 5400 eða 895 8653.

Byggðastofnun hefur það að markmiði að vera eftirsóknarverður vinnustaður fyrir hæfa og metnaðarfulla starfsmenn, konur jafnt sem karla. 28 manns starfa hjá stofnuninni sem hefur á að skipa vel menntuðu fólki með fjölbreytta reynslu.

 

Upphafleg auglýsing hér.