Styrkir til bættrar einangrunar íbúðarhúsnæðis - átaksverkefni Orkuseturs og Brothættra byggða

Atvinnuvega- og Nýsköpunarráðuneytið í samvinnu við Orkusetur hefur ákveðið að styrkja húseigendur sem ráðast vilja í endurbætur á einangrun húsnæðis með rafhitun í nokkrum þátttökubyggðarlögum í verkefninu Brothættum byggðum. Byggðarlögin að þessu sinni eru Þingeyri og nærsveitir við Dýrafjörð, Árneshreppur, Öxarfjarðarhérað (utan þjónustusvæðis hitaveitu), Bakkafjörður og nærsveitir við Bakkaflóa og Borgarfjörður eystri.


Aðgerðir sem falla undir verkefnið eru:
- Glerskipti þar gömlu gleri er skipt út fyrir betur einangrandi gler. Skilyrði er að nýja glerið hafi U gildi undir 1,7
- Einangrun á þakplötu eða milli sperra í þaki. Styrkt verða efniskaup á steinull og skilyrði er að koma megi fyrir að lágmarki 200 mm.
- Klæðning, þar sem húsnæði er klætt að utan. Skilyrði er að viðunandi einangrun sé undir klæðningu.
- Kaup á orkusparandi hitastýringartækjum


Um styrk getur sótt hver sá eigandi húsnæðis sem fær húshitunarkostnað sinn niðurgreiddan úr ríkissjóði. Við mat á umsóknum verður horft til orkunotkunar húsnæðis og núverandi ástands einangrunar. Upphæð styrks miðast við 50% af efniskostnaði að hámarki 500.000 kr. Styrkur er aðeins greiddur fyrir nýfjárfestingar á árinu 2020-2021.


Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu Orkustofnunar á: https://gattin.os.is/web/portal/home.html:
Undir: Eyðublöð- Orkusjóður-Styrkumsóknir- Sérstakir styrkir Orkusjóðs


Nánari upplýsingar fást hjá verkefnisstjóra Brothættra byggða í viðkomandi byggðarlagi. Einnig er hægt að hafa samband við Orkusetur á netfanginu sif@os.is


Umsóknarfrestur er til 15.08.2020